Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

O škole

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové poskytuje vzdělávání v oblasti cizích jazyků (angličtina a finština) nepřetržitě od roku 1991.

Škola je zaměřena výhradně na individuální jazykovou výuku dětí, žáků základních škol, studentů všech typů středních a vysokých škol a v neposlední řadě dospělých. Díky tomuto způsobu výuky dosahuje vynikajících výsledků, například stoprocentní úspěšnosti studentů při skládání jazykových zkoušek všech úrovní náročnosti a typů. Se stejnou úspěšností jsou studenti přijímáni na jazykově orientované obory na vysokých školách. Celá řada absolventů školy se stala výbornými učiteli cizích jazyků na všech úrovních škol, včetně těch vysokých, překladateli nebo tlumočníky. Získané znalosti dovolují studentům pracovat a studovat ve špičkových oborech v zahraničí.

Mgr. Alena Hanzlová se podílela na přípravě a realizaci mnoha úspěšných projektů Evropské unie v oblasti jazykového vzdělávání. Pravidelně si vyměňuje zkušenosti s kolegy učiteli z Velké Británie, Spojených států a Finska, sleduje nejnovější trendy ve výuce cizích jazyků a je pravidelnou účastnicí mezinárodních i národních konferencí a seminářů zaměřených na jazykové vzdělávání.