Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Informace o GDPR

Informuji o tom, že v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů budu za účelem poskytování výuky a plynulého chodu školy (z titulu plnění smluv uzavřených se studujícími) zpracovávat osobní údaje svých studentů (jméno, adresa trvalého bydliště, emailová adresa, číslo mobilního telefonu, datum narození, smlouvy o studiu a závěrečné testy). Prohlašuji, že nosiče těchto osobních údajů budou bezpečně uloženy.

Mgr. Alena Hanzlová