Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Vysočina jako inspirace a motivace ve studiu cizího jazyka, březen 2015

Zpět na všechny články

Krása Vysočiny a objevování jejích známých či utajených zákoutí, nádhera proměn ročních období, historie kraje, zdejší rostliny, stromy a zvířata, místní zvyky, obyčeje a svátky, nejrůznější události, které se konají v průběhu roku jako trhy, poutě a slavnosti, ale také místní lidová architektura, tradiční jídla, soutěže v různých sportech, to vše je pro mne nevyčerpatelným zdrojem inspirace ve výuce cizích jazyků. Díky jim mohu vytvářet nejrůznější podnětné situace pro komunikaci o tom, co mým studentům přináší radost, potěšení a odpočinek. Tímto způsobem se velmi posiluje jejich jazykové sebevědomí, naprosto přirozená a spontánní schopnost hovořit o nejrůznějších věcech a místech, která dobře znají a mají rádi. Jde o jednoduchou rovnici: příjemné a důvěrné se pojí s novým a užitečným, podnětná krása krajiny a nabízených zážitků se schopností o všem vyprávět, procvičovat nová slova a obraty a zapamatovat si je stejně jako mluvnická pravidla cizího jazyka. Připomenu jen některá místa nedaleko mé jazykové školy ve Sněžném, která jsem prošla: u Křižánek naučnou stezku sklářskou a pilníkářskou a Tři kříže u Nového Města na Moravě, vystoupala jsem i ke Čtyřem palicím a na Devět skal a obešla Milovský rybník, nesčetněkrát se vydala na Buchtův kopec, zamávala na Drátník, vystoupala jsem na Teplou a pod Malinskou skálu, zastavila se v Krátké u maličkého klenotu – nádherně opravené kapličky. Musím zmínit skály Bohdalec a Dudlávku, ručně sekané louky u Samotína, překrásné vstavače na Blatinách, koberce bledulí u Radňovic a něžné šafrány rozeseté na louce jen kousek od cesty do Zubří, devětsily u Fryšavy, Tři Studně se studánkami Barborkou a Vitulkou, Studnice s Paseckou skálou, rybníky Sykovec a Medlov, do jehož ledové vody jsem viděla skočit otužilce na konci loňského března! Potěšila jsem se říčkou Medlovkou a jejími ladnými zákruty, peřejkami Fryšávky u Kadova. Kochala jsem se procházkou v pralese na Žákově hoře a žasla nad velkolepostí prastaré lípy v Telecím, užívala si nádherného výhledu z Luckého vrchu. Pravidelně zajíždím na Březiny a do Krásného, jsem věrnou návštěvnicí nejrůznějších výstav, koncertů, vracím se do Pusté Rybné a Daňkovic kvůli tamějším tolerančním kostelíkům/modlitebnám. Nesmím opomenout tajemnou zříceninu hradu Štarkova a Toulovcovy maštale a s nimi spojené pověsti o rytířích a lapcích. Neposlední v řadě stojí Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě s rozjásanými davy fanoušků letních a zimních sportů. Jsou půvabná místa i dále od Sněžného: unikátní kostel ve Vítochově s dochovanými románskými malbami, překrásná pískovcová Pivnická rokle nebo Prosíčka a Metodka s výhledy do celého okolí. Blíží se jaro a díky studiu cizích jazyků náš kraj vidíme také jakoby novýma očima. Máme možnost o něm hovořit jako o starém dobrém příteli a předávat tuto naši zkušenost dál, za hranice, do ciziny. Přepestrá nabídka krásných míst, nádherná příroda a události přinášejí radost, motivují a inspirují ke studiu cizího jazyka. To vše se potom stává velmi užitečnou a příjemnou relaxací, kterou v tomto hektickém světě potřebujeme.