Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

Soukromá jazyková škola Mgr. Aleny Hanzlové

25 let Soukromé jazykové školy Mgr. Aleny Hanzlové ve Sněžném

Zpět na všechny články

Celý školní rok 2015/2016 bude probíhat ve znamení dvacátého pátého výročí otevření Soukromé jazykové školy ve Sněžném, která se zaměřuje na individuální jazykovou výuku dospělých, studentů a dětí.

Hlavním vyučovaným jazykem je angličtina, dále pak finština a ruština. Škola také poskytovala výuku francouzštiny a má v plánu tento jazyk do své nabídky vrátit.

Zkušenost uplynulých let dokázala, že individuální studium jazyka ( v lekcích one-to-one = učitel a student) je nejlepší, nejúčinnější, nejintenzivnější a také nejrychlejší formou získání znalosti cizího jazyka.

Vyučující má možnost se naprosto soustředit na individuální potřeby svého studenta, na široké spektrum jeho dispozic, schopností , časové možnosti, jeho profesi, zájmy a cíle.

Škola nabízí jazykové kurzy na období deseti měsíců klasického školního roku a kurzy intenzivní, prázdninové. Liší se tím, že zatímco v průběhu školního roku student navštěvuje školu pravidelně jednou až dvakrát týdně, v létě je to potom denně na alespoň dvě vyučovací hodiny. Roční kurzy sledují postupné osvojování znalosti cizího jazyka a udržování již nabyté úrovně. Intenzivní kurzy slouží k mimořádně soustředěnému studiu zejména pro ty studenty, kteří nemohou z časových důvodů školu navštěvovat pravidelně během roku.

Výuka je založena na komunikativní metodě, opírá se o nezbytné studium mluvnice, slovní zásoby a výslovnosti. Pracujeme s pečlivě volenými učebnicemi a využíváme všechny vymoženosti moderních technologií: Internet, aplikace do mobilních telefonů, tablety nebo program Skype.

Vyučující se při přípravě lekcí přizpůsobuje také profesi, zájmům a volnočasovým aktivitám svých studentů. Oblíbené je například cestování, četba, hudba, umění, sport, kulinářství, zahrádkářství i péče o domácí zvířátka. Vždy se snaží objevit inspiraci pro své studenty a nabídnout jim také něco nového a zajímavého.

Za dvacet pět let existence školy se zde vystřídalo mnoho dospělých studentů nejrůznějších profesí a zaměstnání, dětí, žáků a studentů středních a vysokých škol. Řada z nich dnes působí jako učitelé angličtiny na všech stupních škol, současně se u nás vzdělávají i nynější učitelé tohoto jazyka. Velká skupina studentů dochází do školy od jejího vzniku a své studium nepřerušila po celých dvacet pět let. Školu navštěvují také celé generace - děti, rodiče i prarodiče. Věkové rozpětí je od čtyř let neomezeně. Letos je nejstaršímu studentovi přes sedmdesát let.

Kvalitu výuky potvrzuje stoprocentní úspěšnost ve složení nejrůznějších typů zkoušek: přijímací zkoušky na střední a vysoké školy z angličtiny, maturita obou úrovní, státní zkoušky, Cambridgeské zkoušky PET, FCE a CAE, zkoušky v rámci postgraduálního studia a v neposlední řádě pracovní pohovory v angličtině.

Jazyková výuka je podložena také celou škálou zahraničních pobytů vyučující, a to jak v rámci programů Evropské unie, na které získala granty, nebo cestami soukromými studijními a soukromými poznávacími.

Škola neslibuje zázračně rychlé a bezpracné získání znalosti jazyka: Důležité je vytvoření co možná nejpříjemnějšího a motivujícího prostředí, to umožní studentovi maximální soustředění, klid a pozitivní naladění tak důležité pro studium. Studenti potom do školy docházejí pravidelně, protože je to místo, kde si nejen odpočinou, ale také pro sebe udělají něco užitečného, co mohou velmi dobře zúročit ve svém životě. Sama s potěšením využívám jak metody tradiční a ověřené, tak i zcela nové a pro praxi přínosné.

Všem studentům naší školy zvané „Školička“ patří velké poděkování za jejich aktivní přístup, nadšení a chuť k učení. To pro mne představuje velkou motivaci a zavazuje mě k další práci.